• Home
  • Profesjonalne laboratorium

Waga analityczna

Waga analityczna to waga ważąca przedmioty z bardzo dużą dokładnością (zazwyczaj 0,1 mg). Ma ona zastosowanie przede wszystkim w różnego rodzaju laboratoriach do ważenia niewielkich ilości substancji.

Wagi z przetwornikiem magnetoelektrycznym

Tego rodzaju wagi odznaczają się krótkim czasem pomiaru, oraz dużą dokładnością. W procesie ważenia wykorzystują mierniki oparte o przetworniki magnetoelektryczne wykorzystujące zjawisko indukcji siły elektromotorycznej wskutek oddziaływania pola magnetycznego w przetworniku.

Wagi z przetwornikiem kamertonowym

Przetwornik kamertonowy stanowiący alternatywę dla przetwornika magnetoelektrycznego i bazujący na czujniku kamertonowym stosowany jest obecnie w wagach analitycznych ze względu na jego doskonałą wydajność. Przetwornik kamertonowy odznacza się doskonałą stabilnością (czyli zmianą czułości w jednostce czasu) – czterokrotnie lepszą niż w przypadku przetwornika magnetoelektrycznego i dwudziestokrotnie lepszą niż w przypadku przetwornika tensometrycznego, który również stosowany jest w urządzeniach pomiarowych. Ponadto przetwornik kamertonowy cechuje bardzo mały pobór mocy, wysoka odporność na zakłócenia i brak okresu wygrzewania. Z uwagi na to, że przetwornik kamertonowy jest przetwornikiem cyfrowym, nie jest potrzebny przetwornik AC/DC.

Funkcje dodatkowe

Niezależnie od zastosowanego typu przetwornika, każda waga analityczna wyposażona zostać może przez producenta w opcje dodatkowe (zobacz: https://danlab.pl/nasze-produkty/badania-wlasciwosci/wagi-laboratoryjne/wagi-analityczne/). Do najbardziej popularnych funkcji należą: liczenie sztuk, wyświetlanie odchyłek procentowych, ważenie zwierząt, sumowanie ważeń, zamiana jednostek, pomiar w karatach i ważenie ładunków podwieszanych oraz sporządzanie receptur.

Spektrometr mas – zasada działania i metodologia pracy

Spektrometria mas nie jest wcale nowym zjawiskiem. Odkryto ją już na początku XX wieku, a sam spektrometr masowy powstał już w roku 1911. Mimo, iż metoda ta ma już tyle lat (i co ważne, jest ciągle aktualizowana), jest ona nadal jednym z najdokładniejszych sposobów analizy składu chemicznego materiałów.

Zasada działania

Zasada działania urządzenia polega na porównaniu ładunku elektrycznego danego materiału, do jego masy. Na podstawie tych informacji, można uzyskać szereg danych, które następnie będą wykorzystane podczas dalszych analiz materiałowych. Efekt ten uzyskuje się dzięki dość skomplikowanemu procesowi jonizacji cząstek.

Do czego służy spektrometria mas?

  • Do określenia składu chemicznego badanej struktury.
  • Do zbadania analizy izotopowej wybranych substancji chemicznych (np. w celu określenia ich pochodzenia).
  • Do zidentyfikowania związków chemicznych i ich struktur, a także procentowego udziału poszczególnych pierwiastków.

Podstawowe elementy spektrometru

Najważniejszym elementem urządzenia jest jonizator, który nadaje badanej cząsteczce ładunek elektryczny. Kolejną częścią składową jest analizator, w którym każdy z poszczególnych jonów ulega rozbiciu i przeanalizowaniu. Na koniec, jony przechodzą przez detektor, który „zlicza” poszczególne jony, dokonując ich jednoczesnej identyfikacji.

Na podstawie tych informacji, spektrometr może określić szereg informacji na temat wybranego materiału (zobacz szczegóły na: https://danlab.pl/podkategoria,Spektrometr_spektroskop,719.html). Nowoczesne urządzenia pomiarowe umożliwiają przeprowadzenie znacznie dokładniejszych badań.

Stół laboratoryjny – podstawowe cechy

Zastosowanie stołów laboratoryjnych, wiąże się z ich określonymi cechami. To dzięki nim, przeprowadzenie określonych badań może odbyć się w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wszystkich zasad obowiązujących na danym stanowisku pracy.

Stabilne usytuowanie

Stół laboratoryjny z DanLab powinien umożliwiać stabilizację danego miejsca pracy. Najczęściej jest on wyposażony w specjalne podstawki, które można w dowolny sposób regulować, uwzględniając przy tym nierówności terenowe. Rozwiązanie to wiąże się z uzyskaniem określonego stopnia bezpieczeństwa pracy.

Podstawowe media

W związku z tym, że na powierzchni stołów laboratoryjnych przeprowadza się szereg zaawansowanych badań chemicznych (i nie tylko), są one zwykle wyposażone w szereg dodatkowych podłączeń, umożliwiających zamontowanie palników, dodatkowego oświetlenia i innych przedmiotów, niezbędnych do przeprowadzenia określonej analizy biologicznej i chemicznej.

Właściwości chemiczne

Stół laboratoryjny powinien być przede wszystkim odporny na działanie różnych środków chemicznych, w tym żrących. Najczęściej więc są one pokryte materiałem ceramicznym (odpornym na kwasy i zasady), bądź specjalnym rodzajem stali. W rzadszych przypadkach, ich powierzchnia jest chroniona dodatkową, drewnianą płytą.

Podsumowując, stoły laboratoryjne to profesjonalne instalacje, umożliwiające przeprowadzenie szeregu określonych badań. Dzięki doprowadzonym mediom i zaawansowanemu systemowi wentylacji, mogą one być kompletnym miejscem pracy każdego laboranta, niezależnie od specyfiki jego pracy.