Jaką rolę pełni dygestorium laboratoryjne?

Dygestorium to rodzaj laboratoryjnego urządzenia wentylacyjnego. Jego rola to eliminacja narażenia na toksyczne gazy, ciecze lub pyły. Dygestoria laboratoryjne chronią także przed skutkami potencjalnych pożarów i eksplozji. Wyciągi laboratoryjne sprawdzą się w laboratoriach chemicznych, biologicznych, ale również w przemyśle. 

 Jak wygląda dygestorium labolatoryjne?

W klasycznym dygestorium znajduje się szyba podnoszona na regulowaną wysokość. Takie rozwiązanie pozwala na swobodne wkładanie rąk i równoczesne utrzymywanie twarzy za szkłem. 

Nowoczesne dygestoria laboratoryjne (https://renggli.pl/pl/oferta/dygestoria-laboratoryjne/) są bardzo często wyposażone w takie elementy jak:

  • czujniki przeciwpożarowe, 
  • sondy wykrywające toksyczne gazy,
  • zabezpieczone fragmenty do pracy z aparaturą wrażliwą na żrące opary.
dygestorium-laboratoryjne

Rodzaje wyciągów

Na rynku można spotkać dwa typy wyciągów laboratoryjnych kanałowe oraz recyrkulacyjne.

Ogromną zaletą dygestoriów recyrkulacyjnych czyli bezkanałowych jest mobilność oraz łatwość montażu. 

Zasada działania obu typów jest jednak podobna.

Powietrze zostaje zassane z przedniej, otwartej strony szafy, a następnie jest usuwane na zewnątrz budynku bądź przepływa przez filtr i wraca do pomieszczenia.

Dygestorium labolatoryjne można dostać w pięciu różnych szerokościach, takich jak:

  • 100 cm, 
  • 120 cm, 
  • 150 cm, 
  • 180 cm,
  • 200 cm. 

Głębokość z kolei waha się od 70 cm do 90 cm, natomiast wysokość nie przekracza 270 cm.

Nie ulega wątpliwości, żę dygestorium to podstawowe wyposażenie w pomieszczeniu, w któym pracuje się z substancjami mogącymi uchodzić za niebezpieczne.