Do czego służą wagosuszarki?

Jak sama nazwa wskazuje, wagosuszarka to połączenie wagi ze suszarką. Dokładnie rzecz biorąc jest to bardzo precyzyjna waga laboratoryjna połączona z komorą suszenia. Zapewnia to utrzymanie stałej temperatury w czasie całego procesu suszenia. Jej efektem jest uzyskanie pomiaru wilgotności.

Szybkość

Wagosuszarki z DanLab służą do szybkiego określania wilgotności. Celem ich stosowania jest uzyskanie wiarygodnego wyniku, który jest porównywalny z pomiarem metody suszarkowej w możliwie jak najkrótszym czasie. Wagosuszarek najczęściej używa się w laboratorium, działach kontroli jakości oraz na produkcji. Wielkim atutem wagosuszarek jest możliwość podłączenia ich do komputera. Najczęściej mogą one od razu wyrysowywać krzywą suszenia. Jest to wynik, który bez następnych obróbek może zostać poddany analizie. Takie rozwiązanie bardzo przyspiesza pracę i sprawia, że na efekty pomiarów i gotowe wyniki nie trzeba zbyt długo czekać. Tym bardziej, że próbka ważona jest przez cały czas suszenia, bez konieczności wyciągania jej z pieca.

Uniwersalność

W tradycyjnych metodach, aby określić wilgotność próbki należy dokonać przynajmniej dwukrotnego pomiaru masy. Niektóre badania, wykonuje się przy użyciu pieca grzewczego. Piec plus waga to całkiem spory i nieporęczny zestaw. Natomiast wagosuszarka, to jedno zgrabne urządzonko. Jest złożone ze wspomnianych wcześniej, dwóch modułów. Ich praca jest ze sobą ściśle sprzężona. Jej efektem jest jednoczesny pomiar masy badanej próbki oraz pomiar jej temperatury.

Areometr – urządzenie do (prawie) wszystkiego

Pomiar gęstości cieczy, oparty na sile wyporu z jaką ciecz działa na zanurzone w niej ciało mierzy areometr. Urządzenie to wykorzystuje Prawo Archimedesa. Często jest stosowane w laboratoriach, jako szybka i prosta metoda badawcza. Urządzenie to, ma też mnóstwo podtypów, które mają swoje określone cele. Oto, najważniejsze z nich:

Urynometr

To urządzenie jest wykorzystywane w medycynie. Pozwala na bardzo szybki pomiar gęstości moczu. W zależności od niej, ocenia się wydolność nerek oraz stan całego organizmu pacjenta.

Cukromierz

Ten wyjątkowy rodzaj areometru służy do badania stężenia cukru w badanej cieczy. Pomiar cukromierza jest najdokładniejszy w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Może on jednak być zakłamywany przez obecność niecukrów. Warto wiedzieć, że cukromierze używane są we winiarstwie. Służy do pomiaru stężenia cukru w moszczu i brzeczkach miodowych przy wyrobach miodów pitnych.

Alkoholomierz

Ten areometr, w zależności od rodzaju podaje stężenie alkoholu w cieczy. Może on być wyrażony w stopniach Trallesa (areometr Trallesa) lub w stopniach Richtera (areometr Richtera).

Laktodensymetr

Ten szczególny rodzaj służy do pomiaru gęstości mleka.  Z wykorzystaniem laktodensymetru można wykazać, czy badana próbka mleka była rozcieńczana wodą lub innym roztworem wodnym. Należy jednak pamiętać, że gęstość ta jest zależna od temperatury otoczenia.

Termoareometr

Jest to urządzenie w typie 2w1. Ten areometr równocześnie może badać gęstość cieczy i jej temperaturę. Jest to bardzo wygodne urządzenie, które zdecydowanie przyspiesza pracę.