Areometr – urządzenie do (prawie) wszystkiego

Pomiar gęstości cieczy, oparty na sile wyporu z jaką ciecz działa na zanurzone w niej ciało mierzy areometr. Urządzenie to wykorzystuje Prawo Archimedesa. Często jest stosowane w laboratoriach, jako szybka i prosta metoda badawcza. Urządzenie to, ma też mnóstwo podtypów, które mają swoje określone cele. Oto, najważniejsze z nich:

Urynometr

To urządzenie jest wykorzystywane w medycynie. Pozwala na bardzo szybki pomiar gęstości moczu. W zależności od niej, ocenia się wydolność nerek oraz stan całego organizmu pacjenta.

Cukromierz

Ten wyjątkowy rodzaj areometru służy do badania stężenia cukru w badanej cieczy. Pomiar cukromierza jest najdokładniejszy w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Może on jednak być zakłamywany przez obecność niecukrów. Warto wiedzieć, że cukromierze używane są we winiarstwie. Służy do pomiaru stężenia cukru w moszczu i brzeczkach miodowych przy wyrobach miodów pitnych.

Alkoholomierz

Ten areometr, w zależności od rodzaju podaje stężenie alkoholu w cieczy. Może on być wyrażony w stopniach Trallesa (areometr Trallesa) lub w stopniach Richtera (areometr Richtera).

Laktodensymetr

Ten szczególny rodzaj służy do pomiaru gęstości mleka.  Z wykorzystaniem laktodensymetru można wykazać, czy badana próbka mleka była rozcieńczana wodą lub innym roztworem wodnym. Należy jednak pamiętać, że gęstość ta jest zależna od temperatury otoczenia.

Termoareometr

Jest to urządzenie w typie 2w1. Ten areometr równocześnie może badać gęstość cieczy i jej temperaturę. Jest to bardzo wygodne urządzenie, które zdecydowanie przyspiesza pracę.