• Home
  • 2018
  • sierpień

Spektrometr mas – zasada działania i metodologia pracy

Spektrometria mas nie jest wcale nowym zjawiskiem. Odkryto ją już na początku XX wieku, a sam spektrometr masowy powstał już w roku 1911. Mimo, iż metoda ta ma już tyle lat (i co ważne, jest ciągle aktualizowana), jest ona nadal jednym z najdokładniejszych sposobów analizy składu chemicznego materiałów.

Zasada działania

Zasada działania urządzenia polega na porównaniu ładunku elektrycznego danego materiału, do jego masy. Na podstawie tych informacji, można uzyskać szereg danych, które następnie będą wykorzystane podczas dalszych analiz materiałowych. Efekt ten uzyskuje się dzięki dość skomplikowanemu procesowi jonizacji cząstek.

Do czego służy spektrometria mas?

  • Do określenia składu chemicznego badanej struktury.
  • Do zbadania analizy izotopowej wybranych substancji chemicznych (np. w celu określenia ich pochodzenia).
  • Do zidentyfikowania związków chemicznych i ich struktur, a także procentowego udziału poszczególnych pierwiastków.

Podstawowe elementy spektrometru

Najważniejszym elementem urządzenia jest jonizator, który nadaje badanej cząsteczce ładunek elektryczny. Kolejną częścią składową jest analizator, w którym każdy z poszczególnych jonów ulega rozbiciu i przeanalizowaniu. Na koniec, jony przechodzą przez detektor, który „zlicza” poszczególne jony, dokonując ich jednoczesnej identyfikacji.

Na podstawie tych informacji, spektrometr może określić szereg informacji na temat wybranego materiału (zobacz szczegóły na: https://danlab.pl/podkategoria,Spektrometr_spektroskop,719.html). Nowoczesne urządzenia pomiarowe umożliwiają przeprowadzenie znacznie dokładniejszych badań.

Stół laboratoryjny – podstawowe cechy

Zastosowanie stołów laboratoryjnych, wiąże się z ich określonymi cechami. To dzięki nim, przeprowadzenie określonych badań może odbyć się w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wszystkich zasad obowiązujących na danym stanowisku pracy.

Stabilne usytuowanie

Stół laboratoryjny z DanLab powinien umożliwiać stabilizację danego miejsca pracy. Najczęściej jest on wyposażony w specjalne podstawki, które można w dowolny sposób regulować, uwzględniając przy tym nierówności terenowe. Rozwiązanie to wiąże się z uzyskaniem określonego stopnia bezpieczeństwa pracy.

Podstawowe media

W związku z tym, że na powierzchni stołów laboratoryjnych przeprowadza się szereg zaawansowanych badań chemicznych (i nie tylko), są one zwykle wyposażone w szereg dodatkowych podłączeń, umożliwiających zamontowanie palników, dodatkowego oświetlenia i innych przedmiotów, niezbędnych do przeprowadzenia określonej analizy biologicznej i chemicznej.

Właściwości chemiczne

Stół laboratoryjny powinien być przede wszystkim odporny na działanie różnych środków chemicznych, w tym żrących. Najczęściej więc są one pokryte materiałem ceramicznym (odpornym na kwasy i zasady), bądź specjalnym rodzajem stali. W rzadszych przypadkach, ich powierzchnia jest chroniona dodatkową, drewnianą płytą.

Podsumowując, stoły laboratoryjne to profesjonalne instalacje, umożliwiające przeprowadzenie szeregu określonych badań. Dzięki doprowadzonym mediom i zaawansowanemu systemowi wentylacji, mogą one być kompletnym miejscem pracy każdego laboranta, niezależnie od specyfiki jego pracy.