• Home
  • Urządzenia
  • Spektrometr mas – zasada działania i metodologia pracy

Spektrometr mas – zasada działania i metodologia pracy

Spektrometria mas nie jest wcale nowym zjawiskiem. Odkryto ją już na początku XX wieku, a sam spektrometr masowy powstał już w roku 1911. Mimo, iż metoda ta ma już tyle lat (i co ważne, jest ciągle aktualizowana), jest ona nadal jednym z najdokładniejszych sposobów analizy składu chemicznego materiałów.

Zasada działania

Zasada działania urządzenia polega na porównaniu ładunku elektrycznego danego materiału, do jego masy. Na podstawie tych informacji, można uzyskać szereg danych, które następnie będą wykorzystane podczas dalszych analiz materiałowych. Efekt ten uzyskuje się dzięki dość skomplikowanemu procesowi jonizacji cząstek.

Do czego służy spektrometria mas?

  • Do określenia składu chemicznego badanej struktury.
  • Do zbadania analizy izotopowej wybranych substancji chemicznych (np. w celu określenia ich pochodzenia).
  • Do zidentyfikowania związków chemicznych i ich struktur, a także procentowego udziału poszczególnych pierwiastków.

Podstawowe elementy spektrometru

Najważniejszym elementem urządzenia jest jonizator, który nadaje badanej cząsteczce ładunek elektryczny. Kolejną częścią składową jest analizator, w którym każdy z poszczególnych jonów ulega rozbiciu i przeanalizowaniu. Na koniec, jony przechodzą przez detektor, który „zlicza” poszczególne jony, dokonując ich jednoczesnej identyfikacji.

Na podstawie tych informacji, spektrometr może określić szereg informacji na temat wybranego materiału (zobacz szczegóły na: https://danlab.pl/podkategoria,Spektrometr_spektroskop,719.html). Nowoczesne urządzenia pomiarowe umożliwiają przeprowadzenie znacznie dokładniejszych badań.