Waga analityczna

Waga analityczna to waga ważąca przedmioty z bardzo dużą dokładnością (zazwyczaj 0,1 mg). Ma ona zastosowanie przede wszystkim w różnego rodzaju laboratoriach do ważenia niewielkich ilości substancji.

Wagi z przetwornikiem magnetoelektrycznym

Tego rodzaju wagi odznaczają się krótkim czasem pomiaru, oraz dużą dokładnością. W procesie ważenia wykorzystują mierniki oparte o przetworniki magnetoelektryczne wykorzystujące zjawisko indukcji siły elektromotorycznej wskutek oddziaływania pola magnetycznego w przetworniku.

Wagi z przetwornikiem kamertonowym

Przetwornik kamertonowy stanowiący alternatywę dla przetwornika magnetoelektrycznego i bazujący na czujniku kamertonowym stosowany jest obecnie w wagach analitycznych ze względu na jego doskonałą wydajność. Przetwornik kamertonowy odznacza się doskonałą stabilnością (czyli zmianą czułości w jednostce czasu) – czterokrotnie lepszą niż w przypadku przetwornika magnetoelektrycznego i dwudziestokrotnie lepszą niż w przypadku przetwornika tensometrycznego, który również stosowany jest w urządzeniach pomiarowych. Ponadto przetwornik kamertonowy cechuje bardzo mały pobór mocy, wysoka odporność na zakłócenia i brak okresu wygrzewania. Z uwagi na to, że przetwornik kamertonowy jest przetwornikiem cyfrowym, nie jest potrzebny przetwornik AC/DC.

Funkcje dodatkowe

Niezależnie od zastosowanego typu przetwornika, każda waga analityczna wyposażona zostać może przez producenta w opcje dodatkowe (zobacz: https://danlab.pl/nasze-produkty/badania-wlasciwosci/wagi-laboratoryjne/wagi-analityczne/). Do najbardziej popularnych funkcji należą: liczenie sztuk, wyświetlanie odchyłek procentowych, ważenie zwierząt, sumowanie ważeń, zamiana jednostek, pomiar w karatach i ważenie ładunków podwieszanych oraz sporządzanie receptur.