• Home
  • Profesjonalne laboratorium

Dzieło Roberta Bunsena

Używany w wielu laboratoriach do dziś, popularny w szkołach mało kto wie, że jego nazwa pochodzi od niemieckiego chemika i fizyka Roberta Bunsena. Palnik Bunsena, bo o nim tu mowa, to palnik bardzo prosty i łatwy w użyciu a zarazem bardzo bezpieczny. Przez lata modyfikowany, dzisiaj trudno wyobrazić sobie laboratorium bez jego obecności.

Read More

Rodzaje pomp próżniowych

Pompa próżniowa to wynalazek, który zrewolucjonizował zarówno przemysł jak i badania naukowe. Dzięki uzyskaniu próżni i pracach w niej powstałą możliwość wdrożenia wielu procesów technologicznych przeprowadzanych bez dostępu powietrza. W tym artykule przedstawionych zostanie kilka najpopularniejszych rodzajów pomp próżniowych dostępnych na polskim rynku. 

Pompy membranowe

Szeroko stosowanymi na rynku są starszego typu pompy łopatkowe. Pierwsze z nich stosowane są do ciągłego pompowania gazów co pozwala na utrzymanie ciśnienia cząstkowego oparów rozpuszczalnika, tlenu i gazów. Zapobiega to korozji i niszczeniu materiału. 

Pompy olejowe

Pompy olejowe są powszechnie dostępne i łatwe w obsłudze z tego względu częstokroć są stosowane jako pompy próżniowe laboratoryjne. Ich lekkość i duża wydajność zapewnia szybkie tempo pracy. Tego typu pompy są przydatne do przemysłowych procesów nisko próżniowych przy średnim natężeniu przepływu gazu. W niektórych nowszej generacji pompach olejowych możliwe jest zastosowanie technologii GFK 1000i pozwalającej zwiększenie ilości przerabianych gazów.

Pompy hybrydowe

Rodzajem sprzętu często używanym jako pompa próżniowa laboratoryjna jest pompa hybrydowa. Urządzenie to skutecznie minimalizuje ujemny wpływ na procesy produkcyjne oparów żrących. Pompa hybrydowa to umiejętne połączenie starszego typu tradycyjnych pomp łopatkowych z dwustopniowymi pompami membranowymi. Taka hybryda umożliwia szybkie usuwanie gazów ze zbiornika. Pompa hybrydowa doskonale utrzymuje też wysokie ciśnienie gazów i zapewnia dużą tolerancję na parę wodną

Do czego służą wagosuszarki?

Jak sama nazwa wskazuje, wagosuszarka to połączenie wagi ze suszarką. Dokładnie rzecz biorąc jest to bardzo precyzyjna waga laboratoryjna połączona z komorą suszenia. Zapewnia to utrzymanie stałej temperatury w czasie całego procesu suszenia. Jej efektem jest uzyskanie pomiaru wilgotności.

Szybkość

Wagosuszarki z DanLab służą do szybkiego określania wilgotności. Celem ich stosowania jest uzyskanie wiarygodnego wyniku, który jest porównywalny z pomiarem metody suszarkowej w możliwie jak najkrótszym czasie. Wagosuszarek najczęściej używa się w laboratorium, działach kontroli jakości oraz na produkcji. Wielkim atutem wagosuszarek jest możliwość podłączenia ich do komputera. Najczęściej mogą one od razu wyrysowywać krzywą suszenia. Jest to wynik, który bez następnych obróbek może zostać poddany analizie. Takie rozwiązanie bardzo przyspiesza pracę i sprawia, że na efekty pomiarów i gotowe wyniki nie trzeba zbyt długo czekać. Tym bardziej, że próbka ważona jest przez cały czas suszenia, bez konieczności wyciągania jej z pieca.

Uniwersalność

W tradycyjnych metodach, aby określić wilgotność próbki należy dokonać przynajmniej dwukrotnego pomiaru masy. Niektóre badania, wykonuje się przy użyciu pieca grzewczego. Piec plus waga to całkiem spory i nieporęczny zestaw. Natomiast wagosuszarka, to jedno zgrabne urządzonko. Jest złożone ze wspomnianych wcześniej, dwóch modułów. Ich praca jest ze sobą ściśle sprzężona. Jej efektem jest jednoczesny pomiar masy badanej próbki oraz pomiar jej temperatury.

Areometr – urządzenie do (prawie) wszystkiego

Pomiar gęstości cieczy, oparty na sile wyporu z jaką ciecz działa na zanurzone w niej ciało mierzy areometr. Urządzenie to wykorzystuje Prawo Archimedesa. Często jest stosowane w laboratoriach, jako szybka i prosta metoda badawcza. Urządzenie to, ma też mnóstwo podtypów, które mają swoje określone cele. Oto, najważniejsze z nich:

Urynometr

To urządzenie jest wykorzystywane w medycynie. Pozwala na bardzo szybki pomiar gęstości moczu. W zależności od niej, ocenia się wydolność nerek oraz stan całego organizmu pacjenta.

Cukromierz

Ten wyjątkowy rodzaj areometru służy do badania stężenia cukru w badanej cieczy. Pomiar cukromierza jest najdokładniejszy w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Może on jednak być zakłamywany przez obecność niecukrów. Warto wiedzieć, że cukromierze używane są we winiarstwie. Służy do pomiaru stężenia cukru w moszczu i brzeczkach miodowych przy wyrobach miodów pitnych.

Alkoholomierz

Ten areometr, w zależności od rodzaju podaje stężenie alkoholu w cieczy. Może on być wyrażony w stopniach Trallesa (areometr Trallesa) lub w stopniach Richtera (areometr Richtera).

Laktodensymetr

Ten szczególny rodzaj służy do pomiaru gęstości mleka.  Z wykorzystaniem laktodensymetru można wykazać, czy badana próbka mleka była rozcieńczana wodą lub innym roztworem wodnym. Należy jednak pamiętać, że gęstość ta jest zależna od temperatury otoczenia.

Termoareometr

Jest to urządzenie w typie 2w1. Ten areometr równocześnie może badać gęstość cieczy i jej temperaturę. Jest to bardzo wygodne urządzenie, które zdecydowanie przyspiesza pracę.

Meble laboratoryjne a oferty rynkowe

Zakup mebli laboratoryjnych nie jest trudny, choć dostosowanie zapotrzebowania pod tego typu rozwiązania zabudowy pomieszczeń, typowo naukowych, nie powinno być wykonywane pochopnie. Rozsądna analiza zagospodarowania wnętrz laboratoriów w taki sposób, aby specjalista mógł się poruszać w przyszłości po wnętrzu swobodnie, podczas wykonywanych obowiązków, nie zawsze jest prosta. Szczególnie przy małych pomieszczeniach, gdzie powinny się znaleźć konkretne meble laboratoryjne.

Wybór mebli laboratoryjnych powinien być przede wszystkim podyktowany konkretnym na niezapotrzebowaniem (zobacz rozwiązania w DanLab). Pośród dostępnych mebli laboratoryjnych odnajdziemy typowe meble wykorzystywane w placówkach naukowych i w laboratoriach, jak również meble, które równie dobrze mogłyby być zastosowane gdzieś indziej. Pośród typowo specjalistycznych mebli dostosowanych do warunków laboratoryjnych odnajdziemy meble takie jak:
• dygestoria laboratoryjne,
• komory laminarne.
Oprócz wspominanych fachowych mebli można również odnaleźć mniej zaawansowane technicznie meble typu: szafki, szafy, krzesła, biurka, blaty.

Laboratoria a meble laboratoryjne

Najczęstszym kolorem proponowanych na rynku mebli do laboratorium wykorzystywanym również przy aranżacji pomieszczeń laboratoryjnych, kojarzonym z czystością, ogromną estetyką oraz sterylnością jest biel. Białe meble laboratoryjne, to najczęściej spotykane produkty wykorzystywane do wyposażenia placówek medycznych, laboratoriów, placówek naukowych. Dlatego też kupując meble tego typu, można liczyć co najwyżej na różnorodne rozwiązania techniczne przy ich produkcji niż na różnorodność w formie obszernej palety odcieni oklein.

Waga analityczna

Waga analityczna to waga ważąca przedmioty z bardzo dużą dokładnością (zazwyczaj 0,1 mg). Ma ona zastosowanie przede wszystkim w różnego rodzaju laboratoriach do ważenia niewielkich ilości substancji.

Wagi z przetwornikiem magnetoelektrycznym

Tego rodzaju wagi odznaczają się krótkim czasem pomiaru, oraz dużą dokładnością. W procesie ważenia wykorzystują mierniki oparte o przetworniki magnetoelektryczne wykorzystujące zjawisko indukcji siły elektromotorycznej wskutek oddziaływania pola magnetycznego w przetworniku.

Wagi z przetwornikiem kamertonowym

Przetwornik kamertonowy stanowiący alternatywę dla przetwornika magnetoelektrycznego i bazujący na czujniku kamertonowym stosowany jest obecnie w wagach analitycznych ze względu na jego doskonałą wydajność. Przetwornik kamertonowy odznacza się doskonałą stabilnością (czyli zmianą czułości w jednostce czasu) – czterokrotnie lepszą niż w przypadku przetwornika magnetoelektrycznego i dwudziestokrotnie lepszą niż w przypadku przetwornika tensometrycznego, który również stosowany jest w urządzeniach pomiarowych. Ponadto przetwornik kamertonowy cechuje bardzo mały pobór mocy, wysoka odporność na zakłócenia i brak okresu wygrzewania. Z uwagi na to, że przetwornik kamertonowy jest przetwornikiem cyfrowym, nie jest potrzebny przetwornik AC/DC.

Funkcje dodatkowe

Niezależnie od zastosowanego typu przetwornika, każda waga analityczna wyposażona zostać może przez producenta w opcje dodatkowe (zobacz: https://danlab.pl/nasze-produkty/badania-wlasciwosci/wagi-laboratoryjne/wagi-analityczne/). Do najbardziej popularnych funkcji należą: liczenie sztuk, wyświetlanie odchyłek procentowych, ważenie zwierząt, sumowanie ważeń, zamiana jednostek, pomiar w karatach i ważenie ładunków podwieszanych oraz sporządzanie receptur.

Spektrometr mas – zasada działania i metodologia pracy

Spektrometria mas nie jest wcale nowym zjawiskiem. Odkryto ją już na początku XX wieku, a sam spektrometr masowy powstał już w roku 1911. Mimo, iż metoda ta ma już tyle lat (i co ważne, jest ciągle aktualizowana), jest ona nadal jednym z najdokładniejszych sposobów analizy składu chemicznego materiałów.

Zasada działania

Zasada działania urządzenia polega na porównaniu ładunku elektrycznego danego materiału, do jego masy. Na podstawie tych informacji, można uzyskać szereg danych, które następnie będą wykorzystane podczas dalszych analiz materiałowych. Efekt ten uzyskuje się dzięki dość skomplikowanemu procesowi jonizacji cząstek.

Do czego służy spektrometria mas?

  • Do określenia składu chemicznego badanej struktury.
  • Do zbadania analizy izotopowej wybranych substancji chemicznych (np. w celu określenia ich pochodzenia).
  • Do zidentyfikowania związków chemicznych i ich struktur, a także procentowego udziału poszczególnych pierwiastków.

Podstawowe elementy spektrometru

Najważniejszym elementem urządzenia jest jonizator, który nadaje badanej cząsteczce ładunek elektryczny. Kolejną częścią składową jest analizator, w którym każdy z poszczególnych jonów ulega rozbiciu i przeanalizowaniu. Na koniec, jony przechodzą przez detektor, który „zlicza” poszczególne jony, dokonując ich jednoczesnej identyfikacji.

Na podstawie tych informacji, spektrometr może określić szereg informacji na temat wybranego materiału (zobacz szczegóły na: https://danlab.pl/podkategoria,Spektrometr_spektroskop,719.html). Nowoczesne urządzenia pomiarowe umożliwiają przeprowadzenie znacznie dokładniejszych badań.