Niezastąpiony autoklaw

Autoklaw to urządzenie powszechnie znane i wykorzystywane w działalności laboratoryjnej i medycznej. Jest to najbardziej znane urządzenie do sterylizacji różnego rodzaju roztworów i szkła.

Niezastąpiony autoklaw

Autoklaw zaliczany jest do skutecznych, a przy tym też łatwo dostępnych metod sterylizacji różnego rodzaju materiałów i przyrządów. Proces przeprowadzony w autoklawie nazywany jest autoklawowaniem. Cały proces autoklawowania odbywa się w szczelnie zamkniętym urządzeniu, w którym stopniowy wzrost temperatury powoduje jednoczesny wzrost ciśnienia, co też związane jest z parowaniem wody. Dzięki temu dochodzi do dokładnej sterylizacji umieszczonych w autoklawie narzędzi czy też roztworów..

Skuteczna sterylizacja w autoklawie

Wysoka temperatura i ciśnienie, jakie wytwarzane jest w autoklawie sprawia, że urządzenie to skutecznie sterylizuje, czyli wyjaławia umieszczone w nim przedmioty i roztwory. Jest to niezawodna metoda, która wykorzystywana jest w wielu laboratoriach, w zakładach medycznych, w zakładach weterynaryjnych czy stomatologicznych. W tego typu miejscach wykorzystywany jest zwykle mały autoklaw, jednak na rynku dostępne są też jego duże odmiany, które to wymagają specjalnych uprawnień, by móc je obsługiwać. Już kilkunastominutowa procedura autoklawowania sprawia, że zabijane są bakterie i ich przetrwalniki. To sprawia, że autoklaw jest urządzeniem niezbędnym w wielu branżach.