Jak korzystać z pH metru?

Niezależnie od tego, czy jesteś chemikiem, ekologiem czy ogrodnikiem domowym, możesz potrzebować zmierzyć kwasowość lub zasadowość określonej cieczy. Najlepszym sposobem na to jest użycie pH metru. Łatwy i dokładny miernik pH należy po prostu skalibrować przed każdym użyciem. Oto prosty przewodnik dotyczący kalibracji i używania miernika pH.

Krok 1
Upewnij się, że używana sonda pH była przechowywana w roztworze do przechowywania lub w pH 4. Jeśli tak nie jest, zanurz sondę w wodzie destylowanej przez co najmniej 24 godziny.

Krok 2
Sprawdź, czy glukometr jest ustawiony w trybie pH, a następnie przepłucz sondę glukometru w wodzie destylowanej. Strząśnij go przed umieszczeniem go w roztworze o pH 7 do kalibracji.

Krok 3
Pozostaw sondę w roztworze przez co najmniej 30 sekund, aby dać czas na ustabilizowanie się miernika, a następnie wyreguluj miernik tak, aby odczytywał pH 7.

Krok 4
Ponownie przepłucz, a następnie umieść w roztworze o pH 4, dając czas na ustabilizowanie się odczytu miernika. Wyreguluj miernik tak, aby odczytywał pH 4. Twój miernik został skalibrowany.

Krok 5
Ponownie opłucz sondę, tak jak poprzednio i strząśnij nadmiar płynu. Sonda jest teraz gotowa do umieszczenia w próbce cieczy.

Krok 6
Po odczekaniu, aż odczyt pH ustabilizuje się tak jak poprzednio, zmierz odczyt pH próbki.

Krok 7
Po zakończeniu pomiaru przechowuj pH metr (https://danlab.pl/nasze-produkty/badania-wlasciwosci/mierniki-laboratoryjne/mierniki-przenosne/) w roztworze do przechowywania lub w roztworze o pH 4.