Mieszadło magnetyczne

Każde laboratorium wyposażone jest w sprzęt konieczny do właściwego wykonywania analiz, a także przeprowadzania eksperymentów.

Do podstawowego wyposażenia można zaliczyć:

 • naczynia i szkło laboratoryjne,
 • chłodziarki i sterylizatory,
 • przyrządy pomiarowe,
 • meble laboratoryjne
 • odczynniki,
 • mieszadła magnetyczne.

Mieszadło magnetyczne

Jednym z istotnych urządzeń są mieszadła magnetyczne, służące do mieszania płynów i roztworów umieszczonych w naczyniach za pomocą metody bezdotykowej. Zasada jego działania mieszadła polega na umieszczeniu w kolbie z roztworem elementu reagującego na zmienne pole magnetyczne – żelaznego lub stalowego pręcika tak zwanego dipola, zatopionego w teflonie bądź tworzywie sztucznym. Pod kolbę podstawia się mieszadło magnetyczne, które wytwarzając pole elektromagnetyczne oddziaływuje na dipol wprowadzając go w ruch, a co za tym idzie – dokonuje się mieszanie płynu.

Rodzaje mieszadeł

Zasadniczo można rozróżnić dwa rodzaje mieszadeł laboratoryjnych:

 • mieszadła z magnesami statycznymi, w którym następuje
  naprzemienne włączanie i wyłączanie magnesów powodujących rotację pola elektromagnetycznego,
 • urządzenia z magnesami stałymi, ale obrotową płytką roboczą, która
  zasilana jest przez niezależny silnik elektryczny.

W zależności od rodzaju magnesów, urządzenie może być niewielkich rozmiarów, służące do doraźnych prac, lub większe, zasilane niezależnym silnikiem elektrycznym, tworzące silne pole elektromagnetyczne. Tego typu urządzenie może również podgrzewać umieszczony na płycie roboczej roztwór, a jego moc grzania można regulować wmontowanym termostatem. Pobór prądu elektrycznego przez to urządzenie jest niewielkie, ale dzięki silnym magnesom mieszanie umieszczonych w naczyniach preparatów jest dużo skuteczniejsze.