Elektroliza i jej definicja w nauce

Elektroliza to proces fizykochemiczny polegający na uwalnianiu części składowych substancji rozpuszczonych lub innych substancji w wyniku reakcji wtórnych na elektrodach, który zachodzi po przepuszczeniu prądu elektrycznego przez roztwór lub stopiony elektrolit.

Elektroliza jest jedną z najlepszych metod pozłacania lub platerowania metalu miedzią lub złotem.

Aniony i kationy

Uporządkowany ruch jonów w cieczach przewodzących odbywa się w polu elektrycznym, które wytwarzane jest przez elektrody – przewodniki podłączone do biegunów źródła energii elektrycznej. Katoda w elektrolizie jest elektrodą ujemną, a anoda dodatnią. Jony dodatnie – kationy (jony metali, jony wodorowe, amonowe itp.) poruszają się w kierunku katody, jony ujemne – aniony (jony reszt kwasowych i grup hydroksylowych) poruszają się w kierunku anody.

Reakcje, które zachodzą podczas elektrolizy na elektrodach nazywamy reakcjami wtórnymi. Reakcje pierwotne to reakcje dysocjacji w elektrolicie. Podział reakcji na pierwotne i wtórne pomógł Michaelowi Faradayowi ustalić prawa elektrolizy.

Zastosowanie elektrolizy

elektroliza

Elektroliza jest szeroko stosowana w nowoczesnym przemyśle. W szczególności elektroliza jest jedną z metod przemysłowej produkcji aluminium, miedzi, wodoru, dwutlenku manganu, nadtlenku wodoru. Duża liczba metali jest wydobywana z rud i przetwarzana za pomocą elektrolizy. Elektroliza jest również głównym procesem, dzięki któremu działa chemiczne źródło prądu.

Elektroliza znajduje zastosowanie w oczyszczaniu ścieków (procesy elektrokoagulacji).

Służy do wytwarzania wielu substancji (metali, wodoru, chloru itp.), nakładania powłok metalicznych (galwanizacja) oraz odtwarzania kształtu przedmiotów (galwanotechnika).