Wirówka laboratoryjna a frakcjonowanie osocza

Krew ludzka jest jednolitą mieszaniną, ale na skutek działania silnych przeciążeń, może ona ulec rozkładowi w procesie sedymentacji. Urządzeniem, które doskonale sprawdzi się w tej roli jest oczywiście wirówka laboratoryjna, zwana też centryfugą.

Z czego składa się krew?

W normalnych warunkach rozdzielenie krwi na poszczególne składniki nie byłoby możliwe, bez zastosowania odpowiednich reagentów. Dzięki zastosowanym przeciążeniom, możliwe jest uzyskanie znacznie lepszych efektów, w tym pożądanego osocza. I choć w Polsce nie ma jeszcze profesjonalnych stacji frakcjonowania osocza, to – dzięki wirówkom laboratoryjnym – możliwe jest pozyskanie go do określonych badań.

Wirówka laboratoryjna a osocze i erytrocyty

Dzięki odwirowaniu krwi (najczęściej z prędkością 20 – 30 tysięcy obrotów na minutę) możliwe jest rozbicie krwi na lekkie osocze, warstwę leukocytarno – płytkową i warstwę erytrocytarną, która charakteryzuje się największą masą. Każdą z powyższych warstw widać doskonale w próbce, która wcześniej została odwirowana w przygotowanym do tego urządzeniu.

Podsumowanie

Choć typowe wirówki laboratoryjne nie mogą być wykorzystywane do frakcjonowania osocza, to z powodzeniem sprawdzą się podczas realizacji podstawowych badań morfologicznych krwi.

Zainteresowanych zapraszam po bliższe informacje na tę stronę: https://danlab.pl/nasze-produkty/przygotowywanie-prob/wirowki-laboratoryjne/