Stół laboratoryjny – podstawowe cechy

Zastosowanie stołów laboratoryjnych, wiąże się z ich określonymi cechami. To dzięki nim, przeprowadzenie określonych badań może odbyć się w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wszystkich zasad obowiązujących na danym stanowisku pracy.

Stabilne usytuowanie

Stół laboratoryjny z DanLab powinien umożliwiać stabilizację danego miejsca pracy. Najczęściej jest on wyposażony w specjalne podstawki, które można w dowolny sposób regulować, uwzględniając przy tym nierówności terenowe. Rozwiązanie to wiąże się z uzyskaniem określonego stopnia bezpieczeństwa pracy.

Podstawowe media

W związku z tym, że na powierzchni stołów laboratoryjnych przeprowadza się szereg zaawansowanych badań chemicznych (i nie tylko), są one zwykle wyposażone w szereg dodatkowych podłączeń, umożliwiających zamontowanie palników, dodatkowego oświetlenia i innych przedmiotów, niezbędnych do przeprowadzenia określonej analizy biologicznej i chemicznej.

Właściwości chemiczne

Stół laboratoryjny powinien być przede wszystkim odporny na działanie różnych środków chemicznych, w tym żrących. Najczęściej więc są one pokryte materiałem ceramicznym (odpornym na kwasy i zasady), bądź specjalnym rodzajem stali. W rzadszych przypadkach, ich powierzchnia jest chroniona dodatkową, drewnianą płytą.

Podsumowując, stoły laboratoryjne to profesjonalne instalacje, umożliwiające przeprowadzenie szeregu określonych badań. Dzięki doprowadzonym mediom i zaawansowanemu systemowi wentylacji, mogą one być kompletnym miejscem pracy każdego laboranta, niezależnie od specyfiki jego pracy.